Jongeren

Ritmica Leef- en Trainingscentrum


De jongeren worden begeleid door een deskundig team bestaande uit:

 1. Opvoeders: de begeleider zal vanuit een algemeen pedagogisch handelen een sfeer en klimaat scheppen waarmee de jongere ondersteund wordt in zijn groeiproces.
 2. Jobcoach: de jobcoach zoekt en begeleidt een stage op maat voor iedere jongere.
 3. Paramedisch team:
  1. Logopedist: de logopedist ondersteunt de taalontwikkeling van de jongeren.
  2. Ergotherapeut: de ergotherapeut ondersteunt de motoriek en denkontwikkeling van de jongeren.
  3. Kinesitherapeut: de kinesitherapeut ondersteunt de grof motorische ontwikkeling van de jongeren.
  4. Psycholoog: de psycholoog benadert gedragingen, gevoelens en gedachten van jongeren op een therapeutische manier.
  5. Orthopedagoog: de orthopedagoog coördineert de orthopedagogische werking.
   • Gezinsbegeleider: de gezinsbegeleider ondersteunt gezinnen die problemen ervaren bij het opvoeden van hun kinderen en zorgt voor de uitstroombegeleiding van de jongere.
   • Sociale Dienst: de maatschappelijk assistente van de sociale dienst begeleidt de intake-procedure en volgt een jongere en het gezin administratief op gedurende zijn gehele Leefgroep-carrière.