Jongeren

Ritmica Leef- en Trainingscentrum


Het Leef- en Trainingscentrum (MPI niet-schoolgaanden) richt zich op jongeren tussen 12 en 21 jaar (uitzonderlijk tot 25 jaar), die omwille van hun problematiek niet kunnen worden opgevangen in het Buitengewoon Secundair Onderwijs. De groep die wij bij ons begeleiden noemen we onze Leef- en Trainingsgroep.

In het Leef- en Trainingscentrum gaat het om jongeren met een complexe, meervoudige problematiek, zoals autismespectrumstoornissen, motorische en/of verstandelijke beperkingen en emotionele problemen. Deze jongeren zijn niet eenduidig onder te brengen in één bepaalde doelgroep. Hierdoor dreigen ze tussen wal en schip te vallen. Binnen deze heterogene groep hebben alle jongeren nood aan extra zorg, een duidelijke structuur en een intensieve begeleiding van een multidisciplinair team.
Ritmica zorgt voor begeleiding binnen het kader van een huiselijke opvoedkundige werking. Meestal doen we dat in het eigen huis van de Leef- en Trainingsgroep. Mogelijk begeleiden we ook bij de familie van de jongere thuis en/of bij de zoektocht naar een oplossing voor onmiddellijk of voor latere leeftijd.

Het Leef- en Trainingscentrum volgt niet alleen de reglementaire evolutie in de sector zoals : de centrale wachtlijst (CRZ), zorgregie en zorgbemiddeling. Maar wil ook innovatief werken met o.a. : persoonsvolgende convenanten (PVC), uitstroombegeleiding, gezinsbegeleiding, multifunctioneel centrum (MFC) en inclusie. Eerst en vooral bekwamen wij ons in een inhoudelijke en therapeutisch vooruitstrevende en gepaste ondersteuning van jongeren met licht en matig verstandelijke beperking, lichamelijke en motorische beperking, complexe zorgvragen, dyspraxie, dyslexie, het Asperger syndroom, pervasieve ontwikkelingsstoornis, Prader Willie syndroom, ASS.