Jongeren

Ritmica Leef- en Trainingscentrum


Hier vindt u praktische informatie over het Ritmica Leef- en Trainingscentrum zoals openingsuren, inschrijvings- en vervoermogelijkheden, maaltijden en dergelijke meer.

Inschrijvingen

Voor al uw vragen contacteert u de sociale dienst van Ritmica via 03/460.11.50. Onze sociale assistenten, Anneleen Neyens en Véronique Lampo, staan elke werkdag ter uwer beschikking van 8u30 tot 12u30 en 13u tot 16u.

Volgende documenten zijn noodzakelijk voor inschrijving, spreek ons aan bij vragen betreffende:

 • Erkenning VAPH (aanvraag via mutualiteit, CLB of multidisciplinaire centra) voor semi-internaat en behoren tot ten minste één van onze doelgroepen (licht mentaal, motorisch A of B, autisme)
 • Commissie Advies Buitengewoon Onderwijs (Dossier CABO): er moet een vrijstelling van leerplicht worden aangevraagd voor jongeren jonger dan 18 jaar. Er wordt een dossier opgesteld waaruit blijkt dat het reguliere onderwijs niet tegemoet kan komen aan de noden van de jongeren. De vereiste documenten voor aanvraag vrijstelling van leerplicht zijn een brief van de ouders, een doktersattest, een schoolloopbaanoverzicht en recente verslaggeving (vanwege school, psychiaters, onderzoekscentra).
 • De zorgvraag voor semi-internaat voor niet-schoolgaanden moet worden geregistreerd op een centrale wachtlijst.

Vervoer & wegbeschrijving

Vanuit de Leef- en Trainingscentrum is er geen vervoer voorzien. Jongeren worden gebracht en opgehaald of komen op zelfstandige basis naar de groep.

Met de trein:

 • Stap af in station “Hove”.
 • Ga de trap op, op de voetgangersbrug en stap weg van het stationsgebouw.
 • Stap links het fietspad op. Na 100 meter bevindt de Leef- en Trainingscentrum zich aan derechterkant.

Met de fiets:

 • Neem de fiets-o-strade tussen Antwerpen en Kontich.
 • Het fietspad loopt door de Kasteelstraat, waar de Leef- en Trainingscentrum zich bevindt.

Met de auto vanuit Mortsel via de Mechelsesteenweg:

 • Sla links af op het kruispunt en rijd de Jan Frans Gellyncklaan in.
 • Volg de Jan Frans Gellyncklaan en sla net voor het rond punt links de Kasteelstraat in.
 • Volg deze straat helemaal ten einde via het fietspad. U mag hier met deauto op het fietspad rijden.
 • De Leef- en Trainingscentrum is het allerlaatste huis in de straat.

Met de auto vanuit Kontich via de Mechelsesteenweg:

 • Sla rechts af op het kruispunt en rijd de Jan Frans Gellyncklaan in.
 • Volg de Jan Frans Gellyncklaan en sla net voor het rond punt links de Kasteelstraat in.
 • Volg deze straat helemaal ten einde via het fietspad. U mag hier met de auto op het fietspad rijden.
 • De Leef- en Trainingscentrum is het allerlaatste huis in de straat.

Tip: Uw GPS-toestel zal de Kasteelstraat te Hove herkennen maar u niet langs de juiste route laten rijden. Het is dus beter problemen te vermijden en via de ‘Jans Frans Gallyncklaan’ te rijden.

Openingsuren Leef- en Trainingscentrum

De jongeren zijn elke werkdag welkom tussen 8 en 18 uur. Het vaste programma staat gepland van 8u45 tot 15u30. Op woensdag loopt het programma van 8u45 tot 14u30.

Vakantiewerking Leef- en Trainingscentrum

Tijdens de schoolvakanties wordt een alternatief programma aangeboden (op de collectieve sluitingsdagen na). Wie wil deelnemen aan deze vakantiewerking moet ingeschreven worden. De opvoeders begeleiden in de vakantie tussen 8u45 en 15u30een waaier aan activiteiten. Jongeren die nog niet naar huis gaan om 15u30 kunnen nog tot 18u bij de opvoeders terecht.

Het MPI sluit gedurende één week van de kerstvakantie, één week van de paasvakantie en twee weken van de zomervakantie. De ouders krijgen jaarlijks een vakantiekalender mee.

Maaltijden

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag wordt er samen met de jongeren vers gekookt. Op woensdag eten we een warme maaltijd in Ritmica Cappenberg.
In de voor- en namiddag worden er lekkere tussendoortjes voorzien en tijdens de uitstappen zorgen we voor een picknick.
Indien aangepaste voeding vereist is, passen we de maaltijd aan.

Persoonlijke bijdrage

Vanuit het VAPH wordt een vaste bijdrage opgelegd per dag dat een jongere aanwezig is in de Leef- en Trainingsgroep. Deze bedraagt momenteel 11,92 euro (jan/’13) en wordt per semester aangepast aan de index. Deze dagprijs omvat maaltijden, begeleiding en therapieën.

Bovenop de dagprijs wordt er een bijdrage gevraagd voor het zwemmen, bosklassen, uitstappen, enz.