Kinderen

Ritmica Cappenberg


Om dit doel te bereiken worden de kinderen begeleid door een deskundig team, bestaande uit:

 1. Directie Directeur van de school is mevr. Christel Noels
  Directeur van het MFC is Jokke Rombauts

 2. Klastitularissen: Onze klastitularissen zorgen voor onderwijs op maat van elk kind en een leuke leeromgeving waar de kinderen zich geborgen voelen.
 3. Bijzondere leermeesters:
  1. De Bijzondere Leermeester Individueel Onderwijs (BLIO) zorgt voor een extra differentiatie binnen de niveauwerking en pedagogische eenheden.
  2. De Bijzondere Leermeester voor Opvoedkundige Activiteiten (BLOA)Ai??ondersteunt en geeft mee vorm aan het pedagogische kader (bv: didactisch materiaal verzorgen, werken aan leerlijnen,ai??i??)
  3. De Leermeester levensbeschouwing. Ritmica is een pluralistische school daarom is er keuze tussen lessen godsdienst (rooms-katholiek, protestants, islamitisch of joods) of niet-confessionele zedenleer.
  4. De Leermeester lichamelijke opvoeding (LO) begeleidt het turnen en het zwemmen.
 4. Opvoeders: de opvoeder zal vanuit een algemeen pedagogisch handelen een sfeer en klimaat scheppen waarin een kind wordt uitgenodigd om zich te ontplooien en te ontwikkelen.
 5. Paramedisch team
  1. Kinesitherapeuten: de kine ondersteunt de grof motorische ontwikkeling van het kind, zowel individueel als in groep.
  2. Logopedisten: de logopedist ondersteunt de taalontwikkeling van het kind, zowel individueel als in groep.
  3. Ergotherapeuten: de ergotherapeut ondersteunt de fijn motorische ontwikkeling van het kind, zowel individueel als in groep.
  4. Psycholoog: de psycholoog begeleidt de kinderen vanuit een psychologische invalshoek via gesprekken met kinderen, speltherapie, afname van testen,ai??i??
  5. Orthopedagogen: de orthopedagoog coAi??rdineert de orthopedagogische werking van Ritmica en staat garant voor een geA?ntegreerde werking.

Terug