Kinderen

Ritmica Cappenberg


In Ritmica Cappenberg zijn kinderen van 6 tot 14 jaar met een motorische beperking en leerstoornissen welkom. We beschikken over de omkadering van een school voor Buitengewoon Lager Onderwijs (BuLO) in hechte samenwerking met een Multifunctioneel Centrum (MFC). Hier kunnen we de kinderen een flexibele aanpak bieden en hen individueel begeleiden. Onze specialisten volgen de evolutie in de zorgwereld nauwgezet op om steeds mee te zijn met nieuwe trends en wetenschappelijke ontwikkelingen. Dit geeft ons het vertrouwen dat we ook jouw kind de beste zorg op maat kunnen aanreiken. De kinderen krijgen les in verschillende leefgroepen volgens leeftijd, leerniveau en sociaal emotioneel functioneren. Het aantal kinderen per groep varieert van 5 tot 13. Binnen deze groepen trachten we zo goed mogelijk aan te sluiten bij de individuele zorgvraag van elk kind. De lokalen zijn uitnodigend en warm ingericht zodat de kinderen zich er snel thuis voelen. Bovendien bevatten ze alle voorzieningen die nodig zijn.

Terug