Kinderen

Ritmica Steenakker


Om dit doel te bereiken worden de kinderen begeleid door een deskundig team, bestaande uit:

  1. Directie: Directeur van de school is mevr. Christel Noels
  2. Klastitularissen: Onze klastitularissen zorgen voor een leuke leeromgeving waar de kinderen zich geborgen voelen. Ze zijn eveneens het eerste aanspreekpunt voor ouders en fungeren als vertrouwenspersoon.
  3. Bijzondere leermeesters:
    1. De Bijzondere Leermeester Individueel Onderwijs (BLIO) zorgt voor een meer individuele aanpak bij de kinderen. Kinderen kunnen bijvoorbeeld bij hem of haar apart komen lezen. De Bijzondere Leermeester voor Opvoedkundige Activiteiten (BLOA) ondersteunt en geeft mee vorm aan het pedagogische kader. Hij of zij kan zorgen voor extra didactisch materiaal om een onderwerp beter uit te beelden. De Leermeester levensbeschouwing. Ritmica is een pluralistische school. Daarom is er keuze tussen lessen godsdienst (rooms-katholiek, protestants, islamitisch of joods) of niet-confessionele zedenleer. De Leermeester lichamelijke opvoeding (LO) begeleidt het turnen en het zwemmen.
  4. Paramedisch team
    1. De kinesitherapeut ondersteunt de grof motorische ontwikkeling van het kind, zowel individueel als in groep. De logopedist ondersteunt de taalontwikkeling van het kind, zowel individueel als in groep. De ergotherapeut ondersteunt de fijn motorische ontwikkeling van het kind, zowel individueel als in groep. De orthopedagoog helpt de kinderen in hun omgang met de anderen. Dat kan met rollenspelen of groepsopdrachten.

Terug