Kinderen

Ritmica Steenakker


 1. DE SCHOOLUREN
  De lessen beginnen om 9u.00 en eindigen om 15u.15 (op woensdag eindigen we om 12u.30) Tijdens de voormiddag nemen de kinderen een pauze van 10u.40 ai??i?? 10u.55.
  De middagpauze loopt van 12u.35 tot 13u.35

 2. DE VOOR- en NASCHOOLSE OPVANG
  De voorschoolse opvang begint vanaf 8u.
  De naschoolse opvang eindigt om 17u.

 3. LEERLINGENVERVOER
  Binnen een duidelijk omlijnde regio, die bij het begin van elk schooljaar opnieuw vastgelegd wordt, is er gratis leerlingenvervoer voorzien in zoverre de leerling rechthebbend is.
  Het leerlingenvervoer is aansluitend bij de schooluren georganiseerd.
 4. Terug