Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) in Ritmica

November 28th, 2013

Het MPI/MFC Ritmica breidt uit! Dit met een dienst Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH).
RTH biedt enerzijds beperkingsspecifieke coaching, informatie en ondersteuning aan reguliere diensten zoals scholen, CLB’s, jeugddiensten, diensten voor kinderopvang,… Op deze manier kunnen zij voldoende expertise verwerven om gezinnen met een kind met een (vermoeden van) beperking te ondersteunen.
Anderzijds biedt RTH deze gezinnen ook vraaggestuurd ondersteuning aan zodat zij even minder belast worden en hun draagkracht (opnieuw) verhoogd kan worden. Gezinnen kunnen hierbij kiezen uit drie ondersteuningsvormen: begeleiding, dagopvang of een verblijf. Een combinatie is tevens mogelijk.
Meer informatie zal u weldra op deze website vinden. Voor algemene informatie kan u alvast een kijkje nemen in deze folder.

folder RTH – ouders

Terug
Share on Twitter