Tuinfeest – Steun Ritmica

February 6th, 2017

tuinfeest 2017Ritmica Tuinfeest   zaterdag 6 mei  2017

 

Ritmica richt zich tot kinderen en jongeren tussen 6  en 12 jaar met o.a motorische beperkingen en/ of leerstoornissen.  Binnen deze vestiging bieden wij de omkadering van een Buitengewoon Lager Onderwijs en een Multi Functioneel Centrum (MFC).

Hove,  januari 2017

Mevrouw, Mijnheer, De vele uitdagingen die de onderwijs – en welzijnssector zichzelf oplegt, zijn voor Ritmica extra stimulansen om haar visie ‘Leer, lach, leef” daadkrachtig uit te dragen. De ons toevertrouwde kinderen en jongeren hebben het recht te mogen lachen, te leren, kortom te leven in een aan hun noden aangepaste infrastructuur en ondersteund door een professioneel kader. Daarom blijft Ritmica zoeken, bouwen en investeren … maar ook feesten! Het jaarlijkse tuinfeest op zaterdag 6 mei 2017 is altijd een geschikt forum en een mooie arena om het dagelijkse Ritmica te proeven en mensen te ontmoeten. Ritmica biedt u de mogelijkheid aan om, uzelf en/of uw firma, op een originele manier kenbaar te maken aan uw klanten en aan de bezoekers van het tuinfeest.  Bovendien zorgt u op deze manier voor een broodnodige financiële steun aan onze voorziening. Voor dit evenement kan Ritmica u concreet 4 mogelijkheden aanreiken om publiciteit te maken of om te steunen:

  1. Een advertentie in de RITMICA KRANT plaatsen die in een oplage van 5000 exemplaren gedrukt wordt.
  2. Eén of meerdere spandoeken bezorgen die tijdens het tuinfeest op een goed zichtbare plaats worden opgehangen.
  3. De jaarlijkse tombola te steunen met prijzen in natura.
  4. Een financiële bijdrage te storten op rekeningnummer: BE 69 4098 5186 7178 op naam van VZW RITMICA.  Giften vanaf  40 € zijn fiscaal aftrekbaar.

U kunt zich inschrijven voor een advertentie door bijgevoegd formulier – samen met uw tekst en/of logo- tegen uiterlijk vrijdag 10 maart 2017 terug te bezorgen. Alvast hartelijk dank bij voorbaat voor uw engagement en steun. Het Ritmica team. Voor meer informatie kan u steeds terecht – tijdens de kantooruren – op het nummer 03.460.11.50 of via mail info@ritmica.be Contactpersoon: Véronique of An. Alvast hartelijk dank voor uw financiële steun!    “De  trein van toen!” INSCHRIJVING ADVERTENTIE/SPANDOEK in de RITMICA KRANT editie 2017 Naam/ firma: …………………………………………………………… BTW-nummer: ………………………………………………………….. adres: ……………………………………………………………………… postnummer: ……………..  gemeente: …………………………… telefoon: ………………………………………………………………….. verantwoordelijke persoon:  …………………………………………   wenst een advertentie te plaatsen in de RITMICA krant met volgend formaat:

Aantal Omschrijving Formaat Prijs/stuk Totaal
1 volledig blad 28 cm x 20 cm 300 euro
1/2  blad 14 cm x 20 cm 160 euro
1/4 blad 14 cm x 10 cm   90 euro
1/8 blad   7 cm x 10 cm   50 euro
1/16 blad (max 3 regels)   3 cm x 10 cm   30 euro
  Algemeen totaal      

Inschrijving spandoek Tuinfeest Ritmica 2017

Aantal

Prijs

Totaal

150 €

o door storting op bankrekening BE 69 4098 5186 7178 op naam van VZW RITMICA Centrum voor Aangepaste Pedagogie – Wouwstraat 44  te 2540 Hove met vermelding van “Advertentie Ritmica krant of Spandoek Tuinfeest Ritmica” Naam en handtekening aub.     Gelieve dit ingevulde formulier – samen met uw tekst en/of zwart/wit logo aan Ritmica te bezorgen ten laatste op vrijdag 10 maart 2017 Factuur en bewijsnummer worden u nadien zo vlug mogelijk toegestuurd. Contactpersoon: Véronique of An via 03 460 11 50 of info@ritmica.be2017 brief tuinfeestkrant advertenties

Terug
Share on Twitter