Over Ritmica

Ritmica ondersteunt kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking.

Omdat wij geloven in de groeimogelijkheden van elke mens. Iedereen is uniek en heeft recht op een warme plek, samen met anderen. “Leer, lach, leef!”, dat zegt Ritmica tegen jong en oud.

Onderwijs, zorg, ondersteuning en opvang op maat. Dat zijn de bouwstenen. Die reiken we aan tijdens de ontwikkeling en de ontplooiing van elk kind, elke jongere en elke volwassene. Wij helpen mensen om hun eigen leven te regisseren. We begeleiden elk individu op zijn eigen ritme, op weg naar geluk en een waardevolle plaats in de samenleving. Onze deskundigheid is het middel. Deskundigheid is ook de motor waarmee we enthousiast en innovatief blijven werken aan de kwaliteitsverbetering van onderwijs, zorg en ondersteuning. In dialoog werken aan ieders levenskwaliteit. Dat is wat we doen.

Wij ijveren voor een maatschappij waar de mogelijkheden van mensen belangrijker zijn dan hun beperkingen. Een samenleving waar capaciteiten erkend en gestimuleerd worden.

Bij Ritmica gaan we op een open en eerlijke manier met elkaar om, in alle vertrouwen. We waarderen, binnen de regels van de wet, iedereen om wie zij of hij is. We zijn tenslotte allemaal gelijkwaardig. Wederzijds respect voor ieders gedachten, ideeën, geloof, levenswijzen en privacy is daarbij vanzelfsprekend. Wij zijn pluralistisch en met het woord “pluralisme” verwijzen wij naar het samen bestaan en kunnen verstaan van diversiteit in inzichten.

Ook Ritmica vindt inspiratie in het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap van 13 december 2006, geratificeerd door België op 2 juli 2009.