Over Ritmica

De groepsonderdelen van Ritmica zijn

Voor kinderen:

  • Ritmica Cappenberg, school voor Buitengewoon Lager Onderwijs (BLO) type 4 (motorische beperking) en type 8 (ernstige leerstoornis) verbonden aan een Medisch-Pedagogisch Instituut (MPI) voor kinderen met een motorische beperking A of B, een licht verstandelijke beperking en/of een autismespectrumstoornis, in semi-internaat
  • Ritmica Steenakker, BLO-school type 4 en type 8, in externaat
  • Geïntegreerd Onderwijs (GOn) begeleiding type 4

Voor jongeren tot 25 jaar:

  • Ritmica Jongeren Leef- en Trainingscentrum, MPI voor niet-schoolgaanden met een motorische beperking A of B, een licht verstandelijke beperking en/of een autismespectrumstoornis, in semi-internaat (de Leef- en Trainingsgroep) of in ambulante ondersteuning

Voor volwassenen, Thuishaven-Ritmica:

  • Prinsenhof : dagwerking – Mobiele en ambulante begeleidingen
  • Thuishave Noord – Zuid – West : intensieve woonondersteuning (en logeerfunctie)
  • Thuishaven Oost : midden intensieve woonondersteuning

De groep omvat drie werkingsvzw’s, voor de BLO-school, voor het MPI en voor de Thuishaven. We beschikken over erkenningen van het Ministerie van Onderwijs en het VAPH. Fiscale attesten bij giften zijn mogelijk.