Veel gestelde Vragen


Kinderen

Wat betekent semi-internaat?
Semi-internaat betekent dat kinderen op Ritmica terecht kunnen van 8.00u tot 18.00u. Ook op woensdagmiddag en tijdens de vakanties zijn we open. De kinderen blijven niet slapen en er is ook geen weekendopvang voorzien.

Deze dienst is bij Ritmica voorzien op Ritmica Cappenberg en in het Leef- en Trainingscentrum.

Is er busvervoer?
Kinderen kunnen gebruik maken van busvervoer. Dit wordt georganiseerd door de school. Afhankelijk van de regio waar u woont, kan de sociale dienst de mogelijkheden bekijken tijdens het kennismakingsgesprek.

Jongeren

Kan een jongere met een ‘vrijstelling van leerplicht’ terug naar het onderwijs?
Ja, dit is een tijdelijke vrijstelling. In overleg met Ritmica en een mogelijke school, kan de jongere terug doorstromen naar het onderwijs.
Kan een jongere een attest of getuigschrift inzake onderwijs behalen via het leef-en trainingscentrum?
Neen, het leef-en trainingscentrum betreft een werking voor niet-schoolgaanden. We leveren dus geen attesten of getuigschriften inzake onderwijs af.