Introductie

Thuishaven Ritmica


De volwassenenwerking van de groep Ritmica wordt gebundeld achter de naam Thuishaven Ritmica. De Thuishaven is een instelling die eigentijdse voorzieningen wil aanbieden aan volwassenen met een beperking. Woonondersteuning en dagbesteding zijn de voornaamste pijlers van de Ritmica Thuishaven.
Voor wonen doen we dat onder de VAPH erkenning van Tehuis voor Niet Werkenden, van Tehuis voor Werkenden en van Beschermd Wonen (met dagbesteding). Momenteel wonen in totaal 39 personen in de verschillende woonvormen die we organiseren.
De dagbesteding wordt georganiseerd met een erkenning dagcentrum: een eigen atelier en een erkenning voor Begeleid Werk. Deze werking gebeurt vanuit onze dagwerking Prinsenhof, waar we een 30-tal gebruikers ondersteunen.
De Thuishaven ondersteunt volwassen personen met een verstandelijke handicap bij hun wonen, werken en vrijetijdsbesteding. Het initiatief werd opgestart op 2 januari 1990. Het werd erkend door het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap als “Tehuis voor niet-werkenden” voor 22 personen, als “tehuis voor werkenden” voor 8 personen, als dienst “beschermd wonen” voor 8 personen en als dagcentrum voor 17 personen.
Thuishaven Ritmica bestaat uit verschillende afdelingen, allen gelegen in dezelfde buurt:

  • Thuishaven Noord: het oorspronkelijke gebouw voor 16 bewoners, niet-werkenden
  • Thuishaven Oost: twee rijwoningen “beschermd wonen” voor in totaal 8 personen
  • Thuishaven Zuid: tehuis voor 11 niet-werkenden
  • Thuishaven West: tehuis voor 4 werkenden
  • Thuishaven Prinsenhof: dagcentrum voor 17 personen

 

topix logo+partner_van_DEF

 

Thuishaven Ritmica volgt de reglementaire evoluties in de sector op als daar zijn: de centrale wachtlijstv (CRZ), zorgbemiddeling, multifunctioneel centrum (MFC), convenanten, complexe zorgvraag, logeerfunctie en emancipatorisch werken. Ook bekwamen wij ons in een inhoudelijke en therapeutische vooruitstrevende en gepaste aanpak rond elke matig verstandelijke beperking, het asperger syndroom, pervasieve ontwikkelingsstoornis, Prader Willie syndroom, gedragsstoornis en inclusie daarbij. Spreek ons aan.
Terug