Lettergrootte aanpassen: Normaal - Groot - Extra groot

Algemeen

VACATURES

Spontane sollicitaties zijn altijd welkom. Je kan solliciteren door je CV en motivatiebrief door te sturen via e-mail naar jobs@ritmica.be of via brief naar het adres Ritmica, Wouwstraat 44 te 2540 Hove.

gezinsbegeleid(st)er met 1g1pl
mail naar jobs@ritmica.be
gezinsbegeleid(st)er tijdelijk
mail naar jobs@ritmica.be
gezinsbegeleid(st)er regulier
mail naar jobs@ritmica.be
mobiele begeleider
mail naar jobs@ritmica.be
SPONTANE SOLLICITATIE
mail naar jobs@ritmica.be

STAGES

Zin in een verrijkende en uitdagende stage in de kinder-, jongeren of volwassenwerking? Stuur een mailtje naar stage@ritmica.be met vermelding van de werking waar je graag terecht zou komen. Gemotiveerde studenten, die stage willen lopen zijn zeer welkom. Jaarlijks bieden wij stages aan voor studenten toegepaste psychologie, leerkracht lager onderwijs, leerkracht lichamelijke opvoeding, HBO5 orthopedagogie, bachelor orthopedagogie, bachelor ergotherapie, kinesitherapie, logopedie en studenten pedagogische wetenschappen (universitair niveau).

VRIJWILLIGERS

Wil u iets doen voor een ander? Voelt u zich maatschappelijk betrokken? Zoekt u een zinvolle vrijetijdsbesteding? Zoekt u een nieuwe uitdaging? Vrijwilligers zijn onbetaalbaar voor ons! We kunnen hen niet genoeg bedanken.

Vrijwilligerswerk draagt bij tot een inclusieve werking en een betrokken samenleving. Daarnaast houdt het ook de zorg betaalbaar en zorgt het ervoor dat we net dat ietsje meer kunnen bieden. Hebt u interesse, neem dan snel contact op via vrijwilligers@ritmica.be.

STEUN RITMICA

Bij Ritmica zijn we altijd op zoek naar steun. Dit kan onder verschillende vormen: voor de groep of per vestiging, algemeen of per project, met fondsen, tijd of expertise. Indien u zich als vrijwilliger wil opgeven, vindt u verder op deze pagina meer informatie.

Fiscaal aftrekbare giften
U kan Ritmica steunen door geld te storten op het rekeningnummer:

Voor de werking rond kinderen en jongeren:
BE74 4098 5043 4107
of
Voor de volwassenenwerking:
BE70 4098 5233 7125

Voor giften vanaf 40 Euro ontvangt u een fiscaal attest. Een doorlopende opdracht is eveneens mogelijk. Hierbij wordt maandelijks een vast bedrag automatisch op de rekening van Ritmica gestort. Dit bedrag bepaalt u zelf, we stellen bedragen vanaf 5 à 10 euro per maand voor. Op het einde van
het kalenderjaar kan u ook hiervoor een fiscaal attest aanvragen.

Duo-legaat

Het is mogelijk om bij overlijden heel wat successierechten te vermijden door in uw testament, naast uw wettelijke erfgenamen (of eerste legataris) een tweede legataris (een erkende vzw zoals Ritmica) op te nemen. Omdat Ritmica veel minder successierechten moet betalen dan b.v. erfgenamen in de tweede graad, kan gebruik gemaakt worden van de techniek van duo-legaat. Op die manier schenkt u een deel van uw vermogen aan een goed doel en varen uw erfgenamen er ook wel bij: zij besparen heel wat op het vlak van successierechten omdat die door de vzw aan een lager tarief betaald worden. Daarnaast kan een schenking bij leven natuurlijk ook.
Voor meer informatie kan u terecht bij uw notaris of uw bankfiliaal. Een verantwoordelijke van Ritmica bezorgt u graag verdere uitleg over onze werking en goede doelen en verstrekt u de benodigde administratieve gegevens op simpele aanvraag. Contacteer ons b.v. via info@ritmica.be.

Vereniging

Met uw vereniging of service-club zelf een activiteit ten bate van Ritmica organiseren? Denk maar aan een fuif, een feest, een eetfestijn, een gesponsorde fiets- of wandeltocht, een ontbijt aan huis, een truckertocht, een veiling. Laat uw fantasie werken en bespreek de beoogde activiteit en aanpak met een verantwoordelijke van Ritmica. Contacteer ons b.v. via info@ritmica.be. De opbrengst zal zeker goed besteed worden!

Bedrijven

Wij willen ons bestaande netwerk van bedrijven, organisaties en personen graag uitbreiden. Alle steun is immers meer dan welkom. Op deze manier willen wij een kwaliteitsvolle begeleiding kunnen blijven garanderen aan de ons toevertrouwde kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking.

  • Bedrijven kunnen via sponsoring, sociale fondsen, knowhow of materiële inbreng hun maatschappelijke bedrijfsuitstraling in de verf zetten, ten voordele van Ritmica.
  • Medewerkers in bedrijven kunnen Ritmica steunen door hun kennis of deskundigheid, maar ook gewoon door hun helpende hand.

Bespreek uw ideeën met een verantwoordelijke van Ritmica. Contacteer ons b.v. via info@ritmica.be.