Dag van de Zorg – 2018

Welkom

Ritmica hanteert met “Leer, Lach, Leef” een ijzersterk engagement.

Wij concentreren ons op het welbevinden van de kinderen en jongeren tijdens hun leer- en groeitrajecten.

Op de Dag van de Zorg maakt elke bezoeker een wandeling doorheen de werking. Een interactief parcours biedt een overzicht van de dagelijkse Ritmica activiteiten. De wandeling is speels en afgestemd op alle leeftijden.

ONDERSTEUNING VAN HET KIND

MFC BuLO Ritmica bieden op Cappenberg onderwijs, zorg en ondersteuning aan voor kinderen van 5 tot 14 jaar met een motorische beperking, een licht verstandelijke beperking en/of een autismespectrumstoornis.

De leerkrachten geven les in kleine klasgroepen en in klaslokalen aangepast aan de doelgroep. Opvoeders ondersteunen oa het middageten en projecten. Na de lesuren en op woensdagnamiddag organiseren zij activiteiten en uitstappen op maat. Verder is er ook dagelijks therapeutische begeleiding van kinesisten, ergotherapeuten, logopedisten en psychologen.

Tijdens schoolvrije dagen organiseert het MFC een gevarieerde vakantiewerking en projecten. Voor kinderen die niet volledig kunnen aansluiten bij de lessen, biedt het MFC alternatieve programma’s aan binnen de schooluren. Dit aanbod gebeurt in samenwerking met de school.

 

 

ONDERSTEUNING VAN DE CONTEXT EN ORGANISATIES

Het MFC richt zich zowel op het kind als op het gezin, het ruimere netwerk en andere organisaties. We organiseren de zorg onder Rechtstreeks Toegankelijke Hulp en Niet-Rechtstreeks Toegankelijke Hulp. De dienst Gezinsbegeleiding organiseert ondersteuning voor ouders, broer/zus of de ruimere omgeving en dat kan doorgaan in het MFC of op verplaatsing.

Onder de noemer Vormica organiseren we activiteiten om kinderen en jongeren en hun context te sterken en te ondersteunen.

Op Stap legt de nadruk op de ervaring om grenzen te verleggen met wandeltochten en natuurbeleving.

HET DOMEIN CAPPENBERG

Ritmica is sinds 1974 gevestigd in de Wouwstraat te Hove, aanvankelijk alleen in het kasteel Cappenberg.

Later werden op het domein verschillende paviljoenen bijgebouwd. In 1980 voor het MPI, nu het MFC en in

2017 het nieuwe schoolgebouw. Het kasteeldomein biedt in het groene kader ook ruimte voor een speelplaats, een kinderboerderij, moestuin en avonturenbos.

Dit groene facet is een extra troef voor de dagelijkse werking van het MFC en de school.