Lettergrootte aanpassen: Normaal - Groot - Extra groot

Ondersteuningsnetwerk

Sinds het schooljaar 2003-2004 wordt door onze school GON-begeleiding gegeven aan leerlingen die vanuit het Buitengewoon Onderwijs re-integreren in het gewoon onderwijs en aan leerlingen die in het gewoon onderwijs blijven en recht hebben op GON-begeleiding. 

Sinds september 2018 maken we bij de ondersteuning een onderscheid tussen brede en kleine types (OKT). 

Ondersteuning brede types

Ondersteuning voor de brede types komt vanuit het ondersteuningsnetwerk, deze is gekoppeld aan de school of scholengemeenschap. De ondersteuner biedt ondersteuning aan een kind (type 3, 9, BA) of leerkracht in het gewoon onderwijs. Ritmica werkt samen met OKO+, vraag aan de ondersteuner in jouw school voor meer info. 

Ondersteuning kleine types

Ondersteuning voor de kleine types (2, 4, 6 en 7) kan je aanvragen bij ons. Binnen het ondersteuningscentrum bekijken we welke zorgen nodig zijn en wie het meest geschikt is voor de ondersteuning. Onze begeleiders ondersteunen kinderen met een beperking in het gewoon onderwijs. De begeleiding kan verschillende vormen aannemen:

  • Teamondersteuning voor leerkrachten
  • Een aantal uren hulp voor de leerling zelf
  • Aanmaak van specifiek lesmateriaal
  • Ondersteuning aan de ouders

 

Wat verstaan we onder kleine types (OKT)?

Een verstandelijke beperking (type 2)

Een motorische beperking (type 4)

Een visuele beperking (type 6)

Een auditieve beperking of spraak- of taalontwikkelingsstoornis (type 7)

Hoe ondersteuning aanvragen?

De school voor gewoon onderwijs bepaalt samen met de ouders en het CLB wat de ondersteuningsnoden zijn voor de begeleiding van een bepaalde leerling.

Op basis van de noden formuleert de school ondersteuningsvragen. Die kunnen leerkracht-, team- of leerlinggericht zijn.

De school beslist samen met de ouders en het CLB aan welke school voor buitengewoon onderwijs zij de ondersteuningsvragen stelt.

Wij werken netoverschrijdend samen om aan expertisedeling te doen in functie van kwaliteitsvolle ondersteuning.

Wanneer aanmelden?

Om recht te hebben op ondersteuning verzoeken wij u om uw aanvraag voor 15 september 2019 te melden aan de OKT-coördinator via mail of telefonisch. Op 1 oktober 2019 is de eerste telling, nadien is er op 1 februari 2020 een tweede telling.

Ritmica OKT

t.a.v. Liesbeth Gregoir
Liesbeth.gregoir@ritmica.net