Lettergrootte aanpassen: Normaal - Groot - Extra groot

Dagwerking jongeren

Binnen het Leef- en Trainingscentrum (LTC) begeleiden we jongeren binnen een schoolvervangende dagwerking. Je leest hier meer over onze werking!

ONS AANBOD

Het Leef- en Trainingscentrum (LTC)  biedt dagbesteding en begeleiding aan voor jongeren tussen 12 en 21 jaar (uitzonderlijk tot 25 jaar), die omwille van hun problematiek niet voltijds kunnen worden opgevangen in het Buitengewoon Secundair Onderwijs. 

In het Leef- en Trainingscentrum gaat het om jongeren met een complexe, meervoudige problematiek, zoals autismespectrumstoornissen, motorische en/of verstandelijke beperkingen en emotionele problemen. Deze jongeren zijn niet eenduidig onder te brengen in één bepaalde doelgroep. Hierdoor dreigen ze tussen wal en schip te vallen. Binnen deze heterogene groep hebben alle jongeren nood aan extra zorg, een duidelijke structuur en een intensieve begeleiding van een multidisciplinair team.

Ritmica zorgt voor schoolvervangende dagopvang en begeleiding binnen het kader van een huiselijke opvoedkundige werking. Meestal doen we dat in het eigen huis van het Leef- en Trainingscentrum. Op vraag van de ouder(s) begeleiden we de context van de jongere thuis (=gezinsbegeleiding.). Voor wie op zoek is naar toekomstperspectief betreffende stages/werk of vrije tijd is begeleiding op verplaatsing mogelijk (= mobiele begeleiding). Het is in het LTC ook mogelijk om een gedeeld traject tussen school en leefgroep te lopen.

We hebben een team therapeuten die mee de werking ondersteunen. 

Er zijn logopedisten die de taalontwikkeling van de jongeren ondersteunen. Daarnaast zijn er ergotherapeuten die via vormingslesjes de motoriek en denkontwikkeling van de jongeren ondersteunt.
Ook zijn er kinesisten die de grof motorische ontwikkeling van de jongeren mee ondersteunt in de vorm van algemene bewegingslessen. 

Tot slot is er de mogelijkheid voor individuele psychologische begeleiding. Hier worden gedragingen, gevoelens en gedachten van de jongeren op een therapeutische manier benadert. 

Tijdens de intake wordt bekeken welke therapie er nodig is voor de jongere.

Omdat we het belangrijk vinden om in te zetten op de talenten van jongeren proberen we, samen met hen, via verschillende activiteiten, klusjes en pré-jobs na te gaan wat zij goed kunnen en wat zij leuk vinden. 

Vanaf 18 jaar kunnen jongeren op stage gaan. De jobcoach begeleidt de jongeren tijdens hun stage. Voorbeelden van stages zijn:  helpen in een kinderdagverblijf, rekken vullen in de winkel, tuinwerk, …

Hou je van wandelen en in de natuur zijn? Vind jij avontuur fantastisch? Ben je graag buiten en wil je graag samen met andere jongeren je horizon verbreden? 

Dan zijn onze staptochten zeker iets voor jou! 

De tochten zijn voor jongeren tussen 10 en 25 jaar met (een vermoeden van) een beperking. 

Ook voor scholen, organisaties en andere MFC’s kunnen wij een aanbod op maat aanbieden. 

Onze tochten gaan door in de week, tijdens schoolvakanties of in het weekend. 

Meer info op onze website: www.opstapritmica.com

PRAKTISCH

Welkom op MFC Ritmica Leef- en Trainingscentrum!

Het Leef- en Trainingscentrum biedt zorg en ondersteuning aan jongeren tussen 12 en 21 jaar (uitzonderlijk tot 25 jaar), die omwille van hun problematiek niet voltijds kunnen opgevangen worden in het onderwijs. Sommige jongeren gaan deeltijds naar school of volgen tijdelijk onderwijs aan huis. 

Het gaat om jongeren met een complexe, meervoudige problematiek zoals autismespectrum-stoornissen, motorische of verstandelijke beperking en emotionele problemen.

 We organiseren dit aanbod binnen Niet-Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (VAPH – NRTH). Een vastgestelde handicap en een toewijzing van Afdeling Continuïteit en Toegang (ACT) is nodig. Deze zorg is intensiever en meer frequent.

MAAK KENNIS MET ONS!

Wil je graag meer informatie over onze
kinder- en jongerenwerking?
Aarzel niet om contact op te nemen!

MFC Ritmica
Wouwstraat 44
2540 Hove

03 460 11 53
socialedienst@ritmica.be