Lettergrootte aanpassen: Normaal - Groot - Extra groot

Vormica

We organiseren formele en informele bijeenkomsten en activiteiten voor kinderen en jongeren met een (vermoeden van) een beperking en hun netwerk. Dit in de vorm van ouderkind ateliers, infoavonden of een ontmoetingsplek voor ouders.

Deze activiteiten worden steeds zorgvuldig begeleidt door opvoeders en/of gezinsbegeleiders.

Vanwege de huidige corona-maatregelen hebben we jammer onze kalender leeg gemaakt. Zodra er weer opnieuw activiteiten en bijeenkomsten kunnen doorgaan lees je het hier!