Lettergrootte aanpassen: Normaal - Groot - Extra groot

BuLO Cappenberg

Onze school heet alle kinderen van 6 tot 14 jaar met een motorische beperking (type 4) en/of met specifieke onderwijsbehoeften ( type basisaanbod), ongeacht hun levensvisie en achtergrond welkom.

Ons motto is: “leer, lach, leef”. Wij kijken met een lach naar het leven. Dat is een gedurfde houding, die levenslang leren vereist. Ieder mens heeft recht op kansen, maar niet elk kind krijgt ze ook. Een ongelijkheid die wij willen bestrijden en waartegenover wij optimisme en constant leren plaatsen.

De kinderen krijgen les in een pedagogische eenheid (klas). Bij de indeling van de pedagogische eenheden houden wij rekening met de leeftijd, het leerniveau, het leertempo, de hulpvraag, het sociaal emotioneel functioneren en de gestelde diagnoses van de leerlingen. Het aantal kinderen per pedagogische eenheid varieert van 5 tot 13. Voor al onze leerlingen stellen we een individueel handelingsplan op. We zorgen voor een aangepast klasklimaat zodat elk kind zo optimaal mogelijk kan leren. De lokalen zijn uitnodigend en warm ingericht. Bovendien bevatten ze alle voorzieningen die nodig zijn.

Op het domein Cappenberg is eveneens een Multifunctioneel Centrum gevestigd waarmee de school samenwerkt. Kinderen die in het bezit zijn van een MFC-ticket kunnen hiervan gebruik maken.