Lettergrootte aanpassen: Normaal - Groot - Extra groot

Dagwerking kinderen

Binnen onze dagwerking voor kinderen bieden we schoolaanvullende en schoolvervangende dagopvang aan, eventueel gecombineerd met gespecialiseerde therapeutische ondersteuning. Dit steeds op maat van jouw kind en in een groene omgeving! Samen met jou zoekt onze sociale dienst en betrokken orthopedagoog graag naar het best passende aanbod. Indien je kind naar school gaat op BuLo Ritmica zorgen we voor een goede samenwerking, maar uiteraard gebeurt dit ook met andere scholen.

Tijdens de vakanties kan je ook bij ons terecht binnen de fijne vakantiewerking. In weekenden en vakanties bieden we Op Stap tochten aan. Daar staan natuur, ontdekking en ont-moeten centraal!

Op deze pagina vertellen we jullie graag meer over dit aanbod en geven we jullie de nodige praktische informatie. Aarzel echter niet om contact op te nemen met onze sociale dienst voor meer uitleg!

ONS AANBOD

Binnen onze dagopvang bieden we voor kinderen, die school lopen in BuLO Ritmica Cappenberg, een gevarieerd zorgpakket.

Opvoederswerking

Bij de opvoeders kan een kind terecht voor en na de schooluren en tijdens het middageten.  De kinderen verdelen we in drie leefclubs, telkens met een vast opvoedersteam. 

  • ’s Ochtends werken BuLO en MFC samen om de kinderen op te vangen en een fijne start van de dag te bezorgen. Kinderen zijn welkom vanaf 7u45. 
  • Tijdens de middagpauze eten kinderen een warme maaltijd in een kleine eetgroep met een vaste eetbegeleider. Indien aangepaste voeding vereist is, kookt het keukenteam een individuele maaltijd. De opvoeder begeleidt de kinderen ook tijdens het vrij spelen op de speelplaats of in de speeltuin (voor of na het eten).
  • Na de lesuren (15u35) kunnen kinderen in hun leefclubs terecht. De opvoeders zorgen waar nodig voor huiswerkbegeleiding en bieden gevarieerde activiteiten aan. De opvang kan tot 18u. 

Op woensdagnamiddag zijn kinderen eveneens welkom in hun leefclub. Opvoeders voorzien verschillende activiteiten (crea, sport, spel, werken op de boerderij, houtbewerking, brood bakken, …). Voor elk wat wils!  

Samenwerking

Opvoeders en therapeuten overleggen regelmatig met leerkrachten en therapeuten van BuLO om de zorg zo goed mogelijk op mekaar af te stemmen. De coördinatie van het zorgplan gebeurt door de orthopedagogen. 

Praktische informatie

We hanteren de ouderbijdragen die het VAPH aangeeft. Door aanpassingen aan de index kan dit bedrag wijzigen. De ouderbijdrage omvat maaltijden en leefkosten (elektriciteit, water,…). Bovenop de dagprijs kan een bijdrage nodig zijn voor onder meer uitstappen. We brengen ouders hiervan op voorhand op de hoogte. Voor informatie over de tarieven kan je contact opnemen met de sociale dienst.

De schoolvervangende dagopvang is er voor kinderen die gedeeltelijk of volledig niet meer kunnen aansluiten binnen onderwijs. 

Er wordt samen met de school in kwestie bekeken voor welke dagen er een aanbod kan worden uitgewerkt. De werking bestaat er uit om een zo goed mogelijk programma op maat uit te werken voor uw kind.  

De opvoeder zal samen met het kind bekijken welke activiteiten zinvol zijn. Dit kan gaan van crea, sport, spel, werken op de boerderij tot houtbewerking en brood bakken. 

De coördinatie van het zorgplan gebeurt door de orthopedagogen. 

Praktische informatie

We hanteren de ouderbijdragen die het VAPH aangeeft. Door aanpassingen aan de index kan dit bedrag wijzigen. De ouderbijdrage omvat maaltijden en leefkosten (elektriciteit, water,…). Bovenop de dagprijs kan een bijdrage nodig zijn voor onder meer uitstappen. We brengen ouders hiervan op voorhand op de hoogte. Voor informatie over de tarieven kan je contact opnemen met de sociale dienst.

In het MFC zetten we sterk in op een professionele en multidisciplinaire therapeutische ondersteuning. Onze logopedisten, kinesisten, ergotherapeuten en psychologen werken een therapieplan uit op maat van elk kind. Bij de logopedisten staat het trainen van de communicatie en sociaal contact tussen kind en omgeving centraal (vb: taal, articulatie,..). Bij de ergotherapeuten wordt geoefend op het verbeteren van de zelfredzaamheid van het kind in activiteiten van het dagelijks leven (vb: veters strikken, tanden poetsen,..). Daarnaast kunnen kinderen tijdens deze therapie ook oefenen op fijnmotorische vaardigheden (vb: schrijven, typen, ..). Bij de kinesisten zal een kind dan weer terecht kunnen voor het trainen van grofmotorische vaardigheden (vb: springen, fietsen,..) en het verbeteren van de spierwerking (vb: fitness, stretchen,..). De psychologen tenslotte staan in voor het ondersteunen en versterken van de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind (vb: zelfbeeld, omgaan met anderen,..).

Therapieën kunnen individueel of in een groepje doorgaan. We plannen ze zoveel als mogelijk buiten de schooluren (voor – na – middag) in en waar nodig tijdens de schooluren. Ook in de vakanties kunnen therapieën doorlopen.  

Sommige kinderen hebben nood aan specifieke aanpassingen of hulpmiddelen, zoals een rolstoel, zitschelp of spraakondersteuning. Therapeuten zoeken mogelijkheden uit, eventueel in samenspraak met externe artsen en therapeuten. Voor fysieke aanpassingen werken kinesisten samen met Orteam of Vigo. Op vlak van eetbegeleiding (zowel mondmotorisch, als qua houding en bestekhantering) bedenken logopedisten en ergotherapeuten oplossingen samen met de opvoeder. 

Tot slot organiseren therapeuten in samenwerking met opvoeders enkele keren per jaar ADL-dagen (activiteiten dagelijks leven). Op een speelse manier probeert de begeleiding tijdens de vakantiewerking de zelfredzaamheid van kinderen te vergroten.  

Samenwerking

Opvoeders en therapeuten overleggen regelmatig met leerkrachten en therapeuten van BuLO om de zorg zo goed mogelijk op mekaar af te stemmen. De coördinatie van het zorgplan gebeurt door de orthopedagogen.

Tijdens de vakantie kunnen kinderen ook naar Ritmica komen. Tijdens de schoolvakanties verandert het MFC als het ware in een survivalkamp, circus, … naargelang het thema van de week. De hele week organiseren opvoeders activiteiten en uitstappen binnen het thema. We zoeken naar een evenwichtige mix van inspanning en rust

Er wordt telkens met een vast thema gewerkt. We vragen om op voorhand in te schrijven.

Hieronder vind je de planning van een dag tijdens de vakantie:

7u45 tot 10u: onthaal

Kinderen kunnen vanaf 7u45 op het MFC terecht. Iedereen wordt ten laatste om 9u verwacht.

Vanaf 8u gaan kinderen op therapie en naar hun leefclub. Vanaf 9 uur kan er ook buiten gespeeld worden.

Om 10u00 verzamelen alle kinderen voor een 10 uurtje (een boterham of soms een stukje fruit en een drankje)

10u tot 12u: activiteit

Het thema van de week wordt voorgesteld.  Binnen dit thema zullen alle activiteiten doorheen de week gepland worden.  Er zijn verschillende activiteiten mogelijk binnen het thema zoals crea, koken, actief spel, enz. Tijdens de vakantie kunnen er ook dag/ halve daguitstappen gepland worden.  De ouders worden vooraf van deze uitstappen op de hoogte gebracht.

12u tot 14u: maaltijd en ontspanning

Middagmaaltijd in leefclubs.  Na de maaltijd maken we tijd voor rust en rustige momentjes.  Tussen 13u00 en 14u00 kunnen er therapieën gepland worden.

14u tot 15u30: activiteit

Onder begeleiding van de opvoeders keren de kinderen weer naar hun leefclub. Dit biedt hen een rustigere omgeving waarin zij zich kunnen ontplooien en ontspannen. Ze krijgen dan  verschillende activiteiten aangeboden. Binnen het steeds terugkerende thema wordt er een gevarieerd aanbod voorzien in de themalokalen, op de speelplaats, in de turnzaal of de kinderboerderij. De opvoeders maken de activiteiten attractief en hebben indien nodig aandacht voor de individuele hulpvraagjes van een kind. Op vrijdag is er wel begeleid vrij spel!

Therapieën kunnen nog gepland worden.

15u30: vieruurtje

Een lekker stukje fruit!  (of een smakelijke boterham)

16u tot 18u: afsluiter

Kinderen kunnen worden opgehaald door hun ouders. Tussen 16u en 17u kunnen er nog therapieën gepland worden.

Tot 18u00 is er opvang in de nabewaking georganiseerd. Het opvoedersteam zorgt voor een kwaliteitsvolle opvang in de vorm van rustig spel en ontspanning.

Hou je van wandelen en in de natuur zijn? Vind jij avontuur fantastisch? Ben je graag buiten en wil je graag samen met andere jongeren je horizon verbreden? 

Dan zijn onze staptochten zeker iets voor jou! 

De tochten zijn voor jongeren tussen 10 en 25 jaar met (een vermoeden van) een beperking. 

Ook voor scholen, organisaties en andere MFC’s kunnen wij een aanbod op maat aanbieden. 

Onze tochten gaan door in de week, tijdens schoolvakanties of in het weekend. 

Meer info op onze website: www.opstapritmica.com

Lees hier onze zomernieuwsbrief: Nieuwsbrief zomer 2021

Wil je graag meer informatie over onze
kinder- en jongerenwerking?
Aarzel niet om contact op te nemen!

MFC Ritmica
Wouwstraat 44
2540 Hove

03 460 11 50
socialedienst@ritmica.be