Lettergrootte aanpassen: Normaal - Groot - Extra groot

Dagwerking kinderen

Binnen onze dagwerking voor kinderen bieden we schoolaanvullende en schoolvervangende dagopvang aan, eventueel gecombineerd met gespecialiseerde therapeutische ondersteuning. Dit steeds op maat van jouw kind en in een groene omgeving! Samen met jou zoekt onze sociale dienst en betrokken orthopedagoog graag naar het best passende aanbod. Indien je kind naar school gaat op BuLo Ritmica zorgen we voor een goede samenwerking, maar uiteraard gebeurt dit ook met andere scholen.

Tijdens de vakanties kan je ook bij ons terecht binnen de fijne vakantiewerking. In weekenden en vakanties bieden we Op Stap tochten aan. Daar staan natuur, ontdekking en ont-moeten centraal!

Op deze pagina vertellen we jullie graag meer over dit aanbod en geven we jullie de nodige praktische informatie. Aarzel echter niet om contact op te nemen met onze sociale dienst voor meer uitleg!

ONS AANBOD

Binnen onze dagopvang bieden we dagelijks voor kinderen, die school lopen in BuLO Ritmica Cappenberg, een gevarieerd zorgpakket. Voor kinderen die niet naar school gaan in BuLO Ritmica Cappenberg is er de aansluitmogelijkheid vanaf 15u35, op woensdag vanaf 12u25 of tijdens vakanties!

Opvoederswerking

Onze opvoeders zijn erg gedreven om de ontwikkelingskansen van uw kind zo goed mogelijk te ondersteunen. Zo bieden we veel structuur en voorstelbaarheid, is er steeds een standby voor wanneer één-op-één momenten nodig zijn, zetten we in op Activiteiten van het Dagelijkse Leven (ADL) en hebben we oog voor ieders sociaal-emotionele welbevinden. Kortom, we zorgen voor zorg op maat! 

Bij de opvoeders kan een kind terecht voor- en na de schooluren en tijdens het middageten.  De kinderen verdelen we in drie leefclubs, telkens met een vast opvoedersteam. 

 • ’s Ochtends werken BuLO en MFC samen om de kinderen op te vangen en een fijne start van de dag te bezorgen. Kinderen zijn welkom vanaf 7u45. 
 • Tijdens de middagpauze eten kinderen een warme maaltijd in een kleine eetgroep met een vaste eetbegeleider. Indien aangepaste voeding vereist is, kookt het keukenteam een individuele maaltijd. De opvoeder begeleidt de kinderen ook tijdens het vrij spelen op de speelplaats of in de speeltuin (voor of na het eten). Meer informatie hierover vind je onderaan bij ‘maaltijden’.
 • Na de lesuren (15u35) kunnen kinderen in hun leefclubs terecht. De opvoeders bieden gevarieerde activiteiten aan. De opvang kan tot 18u. 

Op woensdagnamiddag zijn kinderen eveneens welkom in hun leefclub. Opvoeders voorzien verschillende activiteiten (crea, sport, spel, werken op de boerderij, houtbewerking, brood bakken, …). Voor elk wat wils!  

Samenwerking

Opvoeders en therapeuten overleggen regelmatig met leerkrachten en therapeuten van BuLO om de zorg zo goed mogelijk op mekaar af te stemmen. De coördinatie van het zorgplan gebeurt door de orthopedagogen. 

Praktische informatie

We hanteren de ouderbijdragen die het VAPH aangeeft. Door aanpassingen aan de index kan dit bedrag wijzigen. De ouderbijdrage omvat maaltijden en leefkosten (elektriciteit, water,…). Bovenop de dagprijs kan een bijdrage nodig zijn voor onder meer uitstappen. We brengen ouders hiervan op voorhand op de hoogte. Voor informatie over de tarieven kan je contact opnemen met de sociale dienst.

De schoolvervangende dagopvang is er voor kinderen die school lopen op BuLO Ritmica Cappenberg, maar vanwege uiteenlopende redenen gedeeltelijk of volledig niet meer kunnen aansluiten binnen onderwijs. Voor hen kunnen we een groepsaanbod binnen het MFC uitwerken dat als rustpunt kan fungeren. 

Er wordt samen met de school bekeken voor welke dagen er een aanbod kan worden uitgewerkt. Dit moet steeds besproken worden met een arts/psychiater. Wij kunnen een kwaliteitsvol aanbod uitwerken op volgende momenten: 

  • Maandag : 14u-15u30
  • Dinsdag : 14u-15u30
  • Woensdag : niet
  • Donderdag: 14u-15u30
  • Vrijdag : 13u30-15u30

De opvoeder zal samen met het kind bekijken welke activiteiten zinvol zijn. Dit kan gaan van crea, sport, spel, werken op de boerderij tot houtbewerking en brood bakken. 

De coördinatie van het zorgplan gebeurt door de orthopedagogen. 

Praktische informatie

We hanteren de ouderbijdragen die het VAPH aangeeft. Door aanpassingen aan de index kan dit bedrag wijzigen. De ouderbijdrage omvat maaltijden en leefkosten (elektriciteit, water,…). Bovenop de dagprijs kan een bijdrage nodig zijn voor onder meer uitstappen. We brengen ouders hiervan op voorhand op de hoogte. Voor informatie over de tarieven kan je contact opnemen met de sociale dienst.

In het MFC zetten we sterk in op een professionele en multidisciplinaire therapeutische ondersteuning. Onze logopedisten, kinesisten, ergotherapeuten en psychologen werken een therapieplan uit op maat van elk kind. Bij de logopedisten staat het trainen van de communicatie en sociaal contact tussen kind en omgeving centraal (vb: taal, articulatie,..). Bij de ergotherapeuten wordt geoefend op het verbeteren van de zelfredzaamheid van het kind in activiteiten van het dagelijks leven (vb: veters strikken, tanden poetsen,..). Daarnaast kunnen kinderen tijdens deze therapie ook oefenen op fijnmotorische vaardigheden (vb: schrijven, typen, ..). Bij de kinesisten zal een kind dan weer terecht kunnen voor het trainen van grofmotorische vaardigheden (vb: springen, fietsen,..) en het verbeteren van de spierwerking (vb: fitness, stretchen,..). De psychologen tenslotte staan in voor het ondersteunen en versterken van de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind (vb: zelfbeeld, omgaan met anderen,..).

Therapieën kunnen individueel of in een groepje doorgaan. We plannen ze zoveel als mogelijk buiten de schooluren (voor – na – middag) in en waar nodig tijdens de schooluren. Ook in de vakanties kunnen therapieën doorlopen.  

Sommige kinderen hebben nood aan specifieke aanpassingen of hulpmiddelen, zoals een rolstoel, zitschelp of spraakondersteuning. Therapeuten zoeken mogelijkheden uit, eventueel in samenspraak met externe artsen en therapeuten. Voor fysieke aanpassingen werken kinesisten samen met Orteam of Vigo. Op vlak van eetbegeleiding (zowel mondmotorisch, als qua houding en bestekhantering) bedenken logopedisten en ergotherapeuten oplossingen samen met de opvoeder. 

Tot slot organiseren therapeuten in samenwerking met opvoeders enkele keren per jaar ADL-dagen (activiteiten dagelijks leven). Op een speelse manier probeert de begeleiding tijdens de vakantiewerking de zelfredzaamheid van kinderen te vergroten.  

Samenwerking

Opvoeders en therapeuten overleggen regelmatig met leerkrachten en therapeuten van BuLO om de zorg zo goed mogelijk op mekaar af te stemmen. De coördinatie van het zorgplan gebeurt door de orthopedagogen.

Tijdens de vakantie kunnen kinderen ook naar MFC Ritmica komen. Tijdens de schoolvakanties verandert het MFC als het ware in een survivalkamp, circus, … naargelang het thema van de week. De hele week organiseren opvoeders activiteiten en uitstappen binnen het thema. We zoeken naar een evenwichtige mix van inspanning en rust. We vragen om op voorhand in te schrijven.

Hieronder vind je de planning van een dag tijdens de vakantie:

7u45 tot 10u: onthaal

Kinderen kunnen vanaf 7u45 op het MFC terecht. Iedereen wordt ten laatste om 9u verwacht. We spelen zoveel mogelijk in de buitenlucht. We geven iedereen de kans goed aan te komen, spelen leefgroepoverschrijdend samen en kinderen kunnen hun nodige therapieën krijgen.

Om 10u00 verzamelen we allen voor een 10 uurtje (een boterham of soms een stukje fruit en een drankje)

10u30 tot 12u: activiteit

De kinderen verdelen zich per leefclub. Het thema van de week wordt voorgesteld. Binnen dit thema zullen alle activiteiten doorheen de week gepland worden.  Er zijn verschillende activiteiten mogelijk binnen het thema zoals crea, koken, actief spel, enz. Tijdens de vakantie kunnen er ook dag/ halve daguitstappen gepland worden.  De ouders worden vooraf van deze uitstappen op de hoogte gebracht.

12u tot 14u: maaltijd en ontspanning

Middagmaaltijd in leefclubs. De maaltijd wordt voorzien door onze keuken!  Na de maaltijd maken we tijd voor rust en rustige momentjes waardoor we tot 14u geen drukke activiteiten plannen. Hierdoor kan er tussen 13u00 en 14u00 indien nodig ook therapieën gepland worden.

14u tot 15u30: activiteit

Onder begeleiding van de opvoeders keren de kinderen weer naar hun leefclub. Dit biedt hen een rustigere omgeving waarin zij zich kunnen ontplooien en ontspannen. Ze krijgen dan  verschillende activiteiten aangeboden. Binnen het steeds terugkerende thema wordt er een gevarieerd aanbod voorzien in de themalokalen, op de speelplaats, in de turnzaal of de kinderboerderij. De opvoeders maken de activiteiten aantrekkelijk en hebben indien nodig aandacht voor de individuele hulpvragen van een kind. Op vrijdag is er wel begeleid vrij spel!

Therapieën kunnen nog gepland worden.

15u30: vieruurtje

Een lekker stukje fruit!  (of een smakelijke boterham)

16u tot 18u: afsluiter

Vanaf 16u kunnen kinderen opgehaald worden. Kinderen spelen groepsoverschrijdend samen of volgen nog de laatste therapie van die dag.

Tot 18u00 is er opvang in de nabewaking georganiseerd. Het opvoedersteam zorgt voor een kwaliteitsvolle opvang in de vorm van rustig spel en ontspanning.

PRAKTISCH

Het MFC is elke dag geopend tussen 7.45u en 18u, ook op woensdagnamiddag en tijdens schoolvakanties. Tussen kerst en nieuwjaar en tijdens de laatste twee weken van juli zijn we gesloten.

Kostprijs: We hanteren de ouderbijdragen die het VAPH aangeeft. Door aanpassingen aan de index kan dit bedrag wijzigen. De ouderbijdrage omvat maaltijden en leefkosten (elektriciteit, water,…). Bovenop de dagprijs kan een bijdrage nodig zijn voor onder meer uitstappen. We brengen ouders hiervan steeds op voorhand van op de hoogte. Momenteel worden volgende prijzen aangehouden:

  • Schoolaanvullende dagopvang: €5,68
  • Schoolvervangende dagopvang: €13,15
  • Begeleiding: €5,38

Bekijk hier ons maandmenu: Maandmenu-juni-2024

Gezonde en evenwichtige voeding die voldoende energie en voedingsstoffen aanbrengt is cruciaal voor de ontwikkeling van uw kind. Daarom kiezen wij er op MFC Ritmica voor om het dagmenu op te stellen vanuit twee uitgangspunten:

 • Gezonde voeding: wij baseren ons op de voedingsdriehoek (gezondleven.be).
 • Eetgedrag: Wij letten erop dat uw kind gevarieerd leert eten door ingrediënten voldoende te herhalen en het proeven zo te stimuleren. Daarnaast hebben we aandacht voor een positieve sfeer tijdens de eetsituatie.

Wat is gezond voor een kind?

We stellen een maaltijd op waarbij groenten, fruit, graanproducten, aardappelen, melkproducten, vlees, vis en eieren voldoende terugkomen, omdat kinderen hier de belangrijkste voedingsstoffen uithalen om op een gezonde manier energie te verzamelen voor hun dag. Bewerkte voedingsmiddelen zoals bereide vleeswaren, frisdrank, snoep en gebak trachten we te beperken. Zij leveren meestal veel energie, maar weinig of geen voedingsvezels, vitaminen en mineralen. Een teveel aan suiker neemt ook de honger weg voor andere voedingsmiddelen. Tijdens kookmomenten en kinderfeestjes kan het wel gebeuren dat er eens gesnoept wordt.

Onze koks maken gebruik van een steamer, kiezen vooral voor volkoren producten en maken dagelijks soep van verse groenten. Daarnaast bieden zij 4x/week een stukje fruit of groente aan als 10-uurtje en 1x een boterham met kaas.

Ook het drinken van voldoende water hoort bij een evenwichtig eetpatroon. Hier hebben we aandacht voor.

Hoe kan een kind leren eten?

Proeven blijft zeer belangrijk. Uit onderzoek blijkt dat een kind pas écht iets ‘niet lekker’ kan vinden na ongeveer tien keer proeven. Daarom is het menu opgesteld voor vier weken en zal dit menu elke maand herhaald worden. We werken zoveel mogelijk met seizoensgroenten waardoor die mogelijks vaker aan bod komen in die maand. Daarnaast hebben we ook aandacht voor een aangenaam tafelmoment dat ook een leermoment kan zijn (bv houding aan tafel, bestekhantering,…)

Soms gebeurt het dat er bepaalde voedingswaren niet geleverd kunnen worden, waardoor een menu de dag zelf nog verandert. Om een kind voldoende voorspelbaarheid en duidelijkheid te kunnen bieden, zullen we in het maandmenu spreken over ‘soep’ en ‘seizoensgroenten’. De dag zelf laten we de kinderen weten welke soep en welke groenten aangeboden worden.

Wat kan een kind nog nodig hebben?

Individuele diëten (zoals bij specifieke eetproblemen, medische of motorische moeilijkheden)­­­­­­ worden in overleg opgemaakt en/of verdergezet. Daarnaast wordt op Ritmica halal vlees geleverd door onze leverancier.

MAAK KENNIS MET ONS!

Wil je graag meer informatie over onze
kinder- en jongerenwerking?
Aarzel niet om contact op te nemen!

MFC Ritmica
Wouwstraat 44
2540 Hove

03 460 11 53
socialedienst@ritmica.be