Lettergrootte aanpassen: Normaal - Groot - Extra groot

Contextbegeleiding

Opgroeien met een beperking kan allerlei vragen oproepen:

 • Waarom is de wereld één grote chaos?
 • Onze zoon van 7 heeft autisme. Op school loopt alles over het algemeen goed. Thuis loopt het moeilijker. Er wordt van alles een strijd gemaakt, voornamelijk over de meest dagdagelijkse zaken. Hij heeft veel structuur nodig maar vecht hier tegelijk ook tegen. We zouden graag enkele tips krijgen om met zijn autisme aan de slag te gaan.

ONZE WERKING

Contextbegeleiding vertrekt steeds vanuit jouw vragen. Samen zoeken we naar wat jouw gezin nodig heeft. We kijken naar de kansen, talenten en krachten binnen jouw gezin, maar hebben ook aandacht en respect voor verdriet en zorgen.

We geloven in de kracht van jou en jouw netwerk. Ze kunnen jou steunen zodat je er niet alleen voor staat. Daarom zoeken we samen uit wie jou kan helpen. We begeleiden deze personen ook waar nodig.

We bekijken samen stap per stap hoe we de begeleiding inzetten en wanneer je zelf weer verder kan.

In de eerste gesprekken overlopen we wat jouw vragen zijn en maken we afspraken hoe we verder zullen werken. Er kunnen begeleidingsmomenten zijn met het kind/jongere alleen, met ouders, met broers/zussen, met meerdere mensen samen,… Dit alles afhankelijk van de noden binnen jouw gezin.

Een ouder vertelt …

Aan goed bedoelde raad en sussende woorden geen tekort als je een kind met een beperking hebt. Maar het doet deugd om dankzij de gezinsbegeleiding van MFC Ritmica met iemand rond de tafel te zitten die ruime ervaring heeft met uitdagende opvoedingssituaties. Iemand die niet denkt je een wonderoplossing te geven. Iemand die echt luistert, maar ook een mening over de situatie durft formuleren!

Een contextbegeleider vertelt …

In het gezin van Jan was de diagnose ASS een zware klap. Eerst gaf ik het gezin tijd om op adem te komen. Geleidelijk aan zochten we samen naar manieren om de gezinssituatie meer leefbaar te maken voor iedereen. In een volgende fase werden grootouders betrokken, die ook willen ‘bijleren’ om hun kleinkind beter te begrijpen. Mooi wanneer een familie zo samenkomt!

PRAKTISCH

Verloop

 • Tijdens een telefonische kennismaking leren we elkaar al beperkt kennen en kunnen we inschatten of we vanuit MFC Ritmica jouw gezin kunnen ondersteunen.
 • Daarna volgt een intakegesprek op MFC Ritmica. Zo leer je jouw contextbegeleider en onze werking kennen.
 • De duur van de begeleiding is afhankelijk van jouw vragen en wensen.
 • De begeleiding wordt afgerond na overleg tussen jouw gezin en de contextbegeleider. Als er nog een opvallende hulpvraag heerst zoeken we met jou naar de gepaste en verdere begeleiding.
 • We zorgen ervoor dat wij jouw gezin zo kwaliteitsvol mogelijk kunnen ondersteunen. Hiervoor volgen de contextbegeleiders regelmatig vormingen, is er ondersteuning door een teamcoördinator en inhoudelijke coördinator alsook teamvergaderingen.

De begeleiding

 • Gesprekken met een contextbegeleider kunnen bij jouw thuis, op Ritmica of op een afgesproken plaats doorgaan.
 • Een begeleidingsmoment kost €5.3.
 • Gesprekken vinden om de 2 à 3 weken plaats, maar worden steeds in overleg gepland.
 • Indien je begeleiding valt onder RTH dan heb je als ouder recht op maximaal 8 RTH punten/kalenderjaar. Voor elke begeleiding zet je een aantal punten in:
  • Mobiele begeleiding (bij jou thuis of op locatie): 0.22 punt per begeleiding
  • Ambulante begeleiding (op Ritmica): 0.155 punt per begeleiding
  • Via www.mijnvaph.be kan je opvolgen hoeveel punten je nog kan besteden.

Voor uitgebreidere informatie kan je altijd onze brochure raadplegen: Infobrochure contextbegeleiding 24-01-24

MAAK KENNIS MET ONS!

Wil je graag meer informatie over onze
kinder- en jongerenwerking?
Aarzel niet om contact op te nemen!

MFC Ritmica
Wouwstraat 44
2540 Hove

03 460 11 53
socialedienst@ritmica.be