Lettergrootte aanpassen: Normaal - Groot - Extra groot

CLB

VCLB DE WISSEL ANTWERPEN-CAMPUS Zuid
LEOPOLDLEI 96
2660 Hoboken
03 216 29 38
info@vclbdewisselantwerpen.be
www.vclbdewisselantwerpen.be

toegankelijk voor publiek:
van maandag t/m vrijdag van 9u tot 12u en van 13u tot 16u
maandagavond tot 18u

sluitingsperiodes:

 • tijdens de wettelijke feestdagen
 • tijdens de kerstvakantie twee dagen geopend (zie website)
 • tijdens de paasvakantie
 • tijdens de zomervakantie gesloten van 15 juli tot en met 15 augustus

Het CLB is er voor leerlingen, ouders en school. Gratis. Zij werken op verschillende vlakken samen met de school, maar behoren er niet toe. Uw kind kan dus gerust los van de school bij het CLB terecht.

Waarvoor kan u bij het CLB terecht:

 • als uw kind ergens mee zit of zich niet goed in zijn vel voelt
 • als uw kind moeite heeft met leren
 • voor hulp bij studie- en beroepskeuze
 • als er vragen zijn over de gezondheid van uw kind, lichaam,…
 • als uw kind vragen heeft rond seks, vriendschap en verliefdheid
 • met vragen over inenting

een deel van wat het CLB doet is verplicht. Uw kind moet naar het CLB:

 • op medisch onderzoek
 • als het te vaak afwezig is op school (leerplicht)
 • voor een overstap naar het buitengewoon onderwijs
 • om vroeger of net later aan de lagere school te beginnen
 • bij een niet zo voor de hand liggende instap in het secundair onderwijs

op onderzoek: het medisch consult tijdens het schooljaar

Een leerling moet verschillende keren op onderzoek bij de CLB-arts en verpleegkundigen. De meeste onderzoeken zijn verplicht. In het buitengewoon onderwijs is dat op leeftijden (6 jaar, 11 jaar, 12 jaar, 14 jaar). Tijdens het onderzoek mag uw kind aan de verpleegster en de dokter altijd vragen stellen. U kan ook met de dokter een afspraak maken op een later tijdstip. U kan de onderzoeken ook door een andere arts laten uitvoeren, maar daar zijn enkele voorwaarden aan verbonden. Die vraag je best aan je CLB.

Inentingen

Het CLB biedt gratis inentingen aan. Daarbij volgen zij het vaccinatieprogramma dat door de overheid is aanbevolen. Om ingeënt te worden moet u toestemming geven. 

6 jaar: polio (kinderverlamming), difterie (kroep), tetanus (klem), kinkhoest

10 jaar: mazelen, bof (dikoor), rubella (rode hond)

12 jaar: baarmoederhalskanker 2x (enkel meisjes)

14 jaar: difterie, tetanus, kinkhoest

CLB-dossier

Het CLB maakt een dossier van uw kind. Daarin noteren ze alles wat met uw kind en de begeleiding te maken heeft. Het CLB houdt zich aan enkele regels:

 • in het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding
 • zij behandelen de gegevens met de nodige discretie en zorgvuldigheid
 • zij houden zich aan het beroepsgeheim en het “decreet rechtspositie minderjarigen”

De CLB-medewerker kan aanwezig zijn tijdens een klassenraad of kindbespreking. Relevante informatie die belangrijk is voor de begeleiding door het CLB, kan opgenomen worden in het CLB-dossier.

Het dossier inkijken ?

Vanaf 12 jaar mag uw kind een gedeelte van dit dossier inkijken. Ouders of voogd mogen het dossier dan enkel inkijken met de toestemming van uw kind.

Is uw kind jonger dan 12 jaar dan mag u als ouder of voogd (een deel van) het dossier inkijken. Inkijken gebeurt wel altijd samen met een gesprek om uitleg te geven. Voor gezondheidsgegevens bijvoorbeeld beslist de arts.

Je kan een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken. Die kopie is erg vertrouwelijk en mag niet voor iets anders dienen dan jeugdhulp.

Je kan vragen om sommige gegevens niet in het dossier op te nemen. Daarvoor moet u wel een ernstige reden hebben.  Het mag bovendien niet gaan om gegevens die we verplicht verwerken, zoals de resultaten van de medische onderzoeken.

naar een andere school

Als uw kind naar een andere school gaat, dan gaat het dossier naar het CLB waar die school mee samenwerkt. Je kan je daartegen verzetten maar sommige gegevens geven we verplicht door. Dat kan je niet weigeren: identificatiegegevens, gegevens over leerplicht, inentingen, medisch onderzoek en de opvolging hiervan. (indien van toepassing) een kopie van het gemotiveerd verslag of (indien van toepassing) een kopie van het verslag tot toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs.

Als u niet wil dat het hele dossier naar het nieuwe CLB gaat dan moet u dat binnen de 10 dagen na uw inschrijving in de andere school schriftelijk laten weten aan uw (oude) CLB. Dat moet zo snel omdat uw dossier ander automatisch verhuist met uw inschrijving. Bij een inschrijving voor een volgend schooljaar wordt het dossier pas na 1 september overgedragen.

En later?

We houden het dossier van uw kind minstens 10 jaar bij, te tellen vanaf de laatste CLB-tussenkomst. Daarna wordt het vernietigd.

Een klacht?

Heb je een klacht, dan luisteren we daar graag naar. Elk CLB heeft een vaste werkwijze om klachten te behandelen. Dat garandeert dat elke klacht de nodige aandacht krijgt en met zorg behandeld wordt. De procedure kan je vragen aan uw CLB-medewerker of de directeur van uw CLB en vindt u terug op hun website.