Lettergrootte aanpassen: Normaal - Groot - Extra groot

VOOP & vrijzinnig-humanistische levensbeschouwing

Onze school is aangesloten bij vzw VOOP (Vrijdenkende, Onafhankelijke OnderwijsPartners), de koepel
voor het vrij niet-confessioneel onderwijs in Vlaanderen (zie https://voop.be). VOOP groepeert een
20-tal scholen verspreid over heel Vlaanderen.
VOOP wil een platform bieden aan bestaande scholen en aan nieuwe schoolinitiatieven die een
innoverend, actueel en zingevend onderwijs willen aanreiken aan ouders en leerlingen vanuit een
vrijzinnig-humanistische visie. Leerkrachten, leerlingen en ouders zoeken hierbij vanuit dat vrijzinig-
humanisme naar antwoorden op de bestaande en veranderende kijk op de wereld, de samenleving, de
mens en zijn zingeving, en dat vanuit de rechten van de mens en van het kind en met een brede,
kritische maar open kijk.
VOOP is lid van DeMens.nu en wenst hier actief invulling aan te geven. Binnen UVV, de Unie van
Vrijzinnige Verenigingen, vertegenwoordigt VOOP het vrij niet-confessioneel onderwijs en zorgt ervoor
dat dit meer op de Vlaamse kaart wordt gezet.
VOOP en VONAC onderschrijven in hun gezamenlijke visie als koepel en begeleidingsdienst de
kernwaarden van het vrijzinnig-humanisme (zie https://demens.nu/demens-nu/).
De schoolbesturen bepalen zelf hoe ze hun eigen pedagogisch project aflijnen en realiseren, waarbij
hun schoolvisie kadert binnen de kernwaarden van deMens.nu, VOOP en VONAC.