Lettergrootte aanpassen: Normaal - Groot - Extra groot

Mobiele of ambulante begeleidingen

Je begeleiding vindt plaats bij jou thuis, bij ons of op een afgesproken plaats, door een vaste begeleid(st)er of een klein team van ondersteuners.
De intensiteit of frequentie van de contacten verschillen. Dit kan gaan van 1 keer per maand  begeleiding tot meerdere keren per week begeleiding.

Verschillende vormen van ondersteuning zijn op deze manier mogelijk:

  • Psychosociale ondersteuning: 

Omgaan met je beperking, omgaan met de verwachtingen van anderen, stress in relaties of op het werk, weinig zelfvertrouwen, de behoefte om nieuwe mensen te leren kennen, … We luisteren naar jouw vragen en verhalen en zoeken samen uit op welke manier we je kunnen ondersteunen of waar je terecht kan. 

  • Globale ondersteuning:

We gaan samen op zoek naar mogelijkheden om zelf vorm en inhoud te geven aan één of meerdere specifieke domeinen van je dagelijks leven. Dit kan bijvoorbeeld bij het onderhouden van sociale contacten, het plannen van dagelijkse activiteiten, het zoeken naar inclusieve dagbesteding en of werk, praktische ondersteuning bij het huishouden en de maaltijden, begeleiding bij administratie of financiën, persoonlijke verzorging, emotionele ondersteuning,… 

  • Sociale ondersteuning:

We helpen bij het vorm en inhoud geven aan je dagbesteding, op maat en liefst inclusief. Maar indien nodig ook in ons gespecialiseerd kader. Mogelijkheden gaan van het zoeken naar een hobby, opleiding of sportactiviteit bij een reguliere club of organisatie, opstarten en/of begeleiden van begeleid werk of vrijwilligerswerk

We helpen je bij het gebruik maken van reguliere diensten zoals werken met dienstencheques of beroep doen op thuishulp.

Voorwaarden

Ofwel heb je een persoonsvolgend budget van het VAPH dat toelaat dit tijdelijk verblijf te betalen.

Ofwel kan je ondersteuning krijgen via RTH.

Startprocedure

Jij, je familie of netwerk kan je vraag stellen aan onze intake-medewerker.  Dit kan per telefoon 0493 25 80 90 of via mail op natacha.glautier@topixgroep.be

We maken met jou een afspraak voor een kennismakingsgesprek.  Je mag zelf kiezen wie je meebrengt naar dit gesprek (ouders, broer of zus, doorverwijzers, …).

We luisteren naar jou wensen en verwachtingen.  Op die manier brengen we jouw ondersteuningsvragen in kaart. 

We bekijken op welke manier jij deze ondersteuning kan betalen.

Kostprijs

Heb je een Persoonsvolgend budget dan berekenen we de kostprijs op basis van de intensiteit van de gevraagde ondersteuning.  Je kan bij ons terecht met vouchers of met een cashbudget. Heb je nog geen budget, dan bekijken we samen welke mogelijkheden er toch nog zijn voor jou.